EN  |  LT
«COSOPO»
Jungtinė Magistro studijų programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“
A   A   A
 
Mykolas Romeris University
University of Tampere
Johannes Kepler University Linz
 

JUNGTINĖ MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMA „LYGINAMOJI SOCIALINĖ POLITIKA IR GEROVĖ

TARPTAUTINIŲ EKSPERTŲ AKREDITUOTA JUNGTINĖ MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMA „LYGINAMOJI SOCIALINĖ POLITIKA IR GEROVĖ“ (COMPARATIVE SOCIAL POLICY AND WELFARE).

Programą nuo 2008 metų vykdo Mykolo Romerio universitetas kartu su Linco Johano Keplerio (Austrija) ir Tamperės (Suomija) universitetais.

Programos paskirtis – rengti kvalifikuotus sociologus, socialinės gerovės bei politikos ekspertus (analitikus ir tyrėjus) nacionalinėms, Europos ar tarptautinėms institucijoms / organizacijoms. Absolventai gebės rengti, įgyvendinti ir vertinti socialines programas bei projektus, parengti ir atlikti įvairius sociologinius tyrimus. 

Studijos vyksta anglų kalba, taikomi inovatyvūs mokymo metodai: intensyvūs 2 savaičių paskaitų kursai (vyksta kiekvieną semestrą viename iš trijų partnerių-universitetų paeiliui) ir nuotolinis mokymas Moodle aplinkoje; praktika atliekama nacionalinėse ir tarptautinėse, ES institucijose.

Baigus programą suteikiamas jungtinis trijų universitetų baigimo diplomas; yra galimybė įgyti dvigubą diplomą su Tamperės universitetu.

Baigę programą padidinsite savo galimybes:
Sėkmingai įsidarbinti Europos Sąjungos, Lietuvos ir kitų šalių institucijose bei tarptautinėse organizacijose, tęsti studijas doktorantūroje, siekti akademinės karjeros šalies ir užsienio universitetuose.

Platesnė informacija apie programą – svetainės versijoje anglų kalba »